”Det enda vi människor inte kan lura är döden”

Simrishamn Artikeln publicerades
”Det sista andetaget är lika värdefullt och viktigt som det första” har blivit vårt motto, berättar Dag Lundberg, ordförande i Hospice Österlen som nästa torsdag bjuder in till seminarium.
Foto: Hannah Andersson
”Det sista andetaget är lika värdefullt och viktigt som det första” har blivit vårt motto, berättar Dag Lundberg, ordförande i Hospice Österlen som nästa torsdag bjuder in till seminarium.

”Det enda vi människor inte kan lura är döden”. Med de orden bjuder Stiftelsen Hospice Österlen in till ett seminarium om en fråga som berör oss alla.

Torsdagen den 12 september välkomnar Stiftelsen Hospice Österlen, i samarbete med Österlenprojektet, allmänheten till ett seminarium i Kyrkans hus. Dag Lundberg, professor emeritus och ordförande i Hospice Österlen, kommer att inleda eftermiddagen med att presentera stiftelsens arbete.

Hospice Österlen grundades 2009 och arbetar oförtrutet med att bidra till en förbättring av den palliativa vården i sydöstra Skåne. Sedan 2015 har ett samarbete växt fram mellan stiftelsen, den specialiserade vården i området som innefattar Palliativ vård och ASIH Ystad, samt Palliativt utvecklingscentrum i Lund. Samarbetet har utkristalliserats i Österlenprojektet med visionen att skapa en modell där alla delar av samhället driver utvecklingen av en palliativ vård som är både jämlik och av hög kvalitet.

Stiftelsen Hospice Österlen bjuder in till regelbundna symposium och diskussionstillfällen. Dödscaféet som hade premiär den 4 april väckte stort intresse och förra veckan bjöd Österlenprojektet in till kick-off med föredrag och samtal.

Nästa torsdag har det alltså blivit dags för några spännande timmar med samtal, frågor och utbyte av erfarenheter i Kyrkans hus. Efter Dags inledning klockan 13.30 följer ett föredrag om kulturella skillnader avseende livets slutskede och död av Birgit Rasmussen, professor i omvårdnad med inriktning palliativ vård, Palliativt utvecklingscentrum vid Lunds universitet.

– Hur ser våra invandrare från andra kulturer på döden? Birgit har satt sig in i frågan och delar med sig av sina erfarenheter av problematiken som kan uppstå.

Efter fikastunden, klockan 14.45, tar Linus Broström vid.

Linus är medicinetiker vid avdelningen för medicinsk etik, Lunds universitet.

– Han kommer att prata om livstestamente, en aspekt jag själv stött på när jag jobbade med intensivvård. Ett livstestamente är en persons viljeförklaring om sin egen vård som fastställer de situationer när man avstår från att vidta vårdåtgärder som kortvarigt förlänger livet på konstgjord väg, förklarar Dag. I Sverige idag är det, livstestamente till trots, den ansvarige läkaren som tar det slutgiltiga beslutet och det är en spännande etisk fråga som Linus kommer att lyfta.

Eftermiddagen avrundas klockan 15.35 med samtal kring borden och en kort sammanfattning av eftermiddagen.

– Allmänheten hälsas varmt välkomna till seminariet, och vi hoppas även se deltagare från sjukvården i den mån de har möjlighet att komma, men framförallt hoppas vi att eftermiddagen ska locka politiker och tjänstemän, avslutar Dag.