1. Tjänsterarrow-down
  2. Annonseraarrow-down

Enveten kamp mot provborrningar på Österlen

VetoNu tar strid mot de planerade provborrningarna på Österlen och samlar under november in namnunderskrifter för att driva igenom en lagändring. Föreningens ordförande Anita Ullmann är övertygad om att kampen ger resultat.
Anita Ullmann är ordförande för VetoNu, som leder motståndet mot Scandivanadiums planerade provborrningar och gruvdrift på Österlen. Hon var med även förra gången det begav sig, då Shell ville leta efter skiffergas. Den stora skillnaden nu mot då är att Shell höll öppna stormöten, medan Scandivanadium riktar sig enskilt till varje markägare. Det ger inte samma chans att vara på plats och bemöta argumenten, betonar Anita Ullmann.
Foto: Johan Bentzel

Anita Ullmann är i full gång med att renovera sitt hus i Blästorp, som ligger längs en slingrande grusväg genom ett naturskyddat skogs- och ängslandskap en bit utanför Brösarp. Byggarbetet skulle egentligen ha varit klart vid det här laget, men annat har kommit emellan.

Som ordförande i föreningen VetoNu, som leder kampen mot provborrningarna på Österlen, får hon finna sig i att telefonen ringer oavbrutet. Om det inte är oroliga markägare som söker råd, är det journalister som vill ha kommentarer.

quote
Vi tycker också att det är viktigt att lösa den framtida energiförsörjningen. Men det kan inte ske på bekostnad av livsmedelsproduktionen.

Företaget Scandivanadium vill undersöka förekomsten av vanadin för en framtida utvinning och är i full gång med att kontakta berörda markägare. Bergsstaten, som handlägger tillstånden, har redan beviljat bolagets ansökningar om undersökningstillstånd.

– För oss handlar mycket just nu om att sprida information. Det gäller att förklara vad som gäller enligt lagen, vilka rättigheter man har som markägare och hur man överklagar, säger Anita Ullmann.

Vanadin är en sällsynt metall, som bland annat kan användas för att tillverka mer hållbara batterier. Scandivanadium skriver i sitt material att grundämnet är den ”saknade länken i den gröna energiförsörjningskedjan” och kan ”revolutionera tillämpningen av förnybar energi”.

Vidare hävdar bolaget att markägarna efter provborrningarna inte kommer att märka att de ens har skett.

Anita Ullmann är skeptisk:

– Vi är inte emot själva ämnet vanadin och är inga batterimotståndare. Vi tycker också att det är viktigt att lösa den framtida energiförsörjningen. Men det kan inte ske på bekostnad av livsmedelsproduktionen. Kanske låter det inte som stora ingrepp. Men de ska ändå borra djupt ner i marken och det är självklart ett ingrepp, i synnerhet då de gör det där de egentligen inte är välkomna. Och det nästa som kommer, om det kommer, är ju dagbrott. Då pratar vi verkligen irreparabla skador.

Med start i början av november kommer VetoNus medlemmar att synas på gator och torg för att samla in namnunderskrifter på protestlistor. Det går redan att skriva på en digital lista på föreningens hemsida, men på det här sättet vill de nå ännu fler.

Tidigare erfarenheter visar att det lönar sig att kämpa. Många har känt sig manade att borra efter diverse värdefulla ämnen på Österlen. Lika många har gett upp. Österlenborna börjar bli luttrade.

Nästan rakt utanför Anita Ullmanns dörr betar ett gäng kor, som är en del av ett ekologiskt lantbruk. Precis som det ska vara, konstaterar hon och understryker att gruvdrift är fel väg för att få en levande landsbygd.
Foto: Johan Bentzel

Anita Ullmanns eget engagemang började för snart tio år sedan, när Shell fick tillstånd att söka efter skiffergas. Då var hon aktiv i föreningen ”Heaven or sHell” och det är i princip samma gäng som ligger bakom VetoNu.

Det kortsiktiga målet är att stoppa provborrningarna. På längre sikt handlar det om att driva igenom en lagändring, som gör att liknande situationer aldrig uppstår igen.

Därför är det viktigt att få med sig politikerna. Frågan engagerar över partilinjerna och det har redan börjat röra på sig med lagda och planerade motioner i riksdagen.

Anita Ullmann är övertygad om att Österlenborna går segrande ur kampen:

– Det blir enklare och enklare att skapa opinion. Folk har fattat att detta är en lag som är helt olämplig. De har också förstått att det inte är bra att borra i alunskiffer oavsett vad man letar efter. Medvetenheten finns och det är en stor skillnad nu jämfört med för bara tio år sedan.