Ett österlenskt önskemuseum

Insidan Artikeln publicerades
TjörnedalagårdenÖSKG
Foto:Louise Lind
TjörnedalagårdenÖSKG

Just nu pågår den nya utställningen Ett österlenskt önskemuseum på Tjörnedala konsthall i Baskemölla.

Ett österlenskt önskemuseum är gjord av ÖSKG-medlemmarna Gert Aspelin och Bo Hultén. Utställningen består av verk från konstnärer med anknytning till Österlen, såsom Ellen Trotzig, Ola Billgren och Eve Eriksson. Tanken är att se hur ett österlenskt konstmuseums samling skulle kunna se ut. Utställningen är konsthallens sista och pågår till den 18 december.

Så här skriver Gert Aspelin och Bo Hultén om deras tanke med utställningen:

Ett österlenskt önskemuseum är en utställning med konst av våra kollegor från tidigare generationer. Upp emot 60 verk av 26 konstnärer, många framstående konstnärer har varit verksamma i denna trakt sedan förra sekelskiftet. Redan då började bilden av Österlen som en unik konstprovins att växa fram, men nu håller pionjärernas insatser på att falla i glömska. Därför finns det starka skäl att sätta ljus på detta skede i den lokala konsthistorien. Dels på grund av kraften i de individuella konstnärskapen, dels för att allt nyskapande kräver en levande dialog med det historiska arvet. Utställningen visar vilken rikedom av konstnärliga uttryck våra föregångare utvecklade. De inspirerades av människor och av landskapet här, men de lät sina intryck omsättas i helt olika bildvärldar. Någon provinsiell österlenkonst står inte att finna. Förebilder och valfrändskaper fanns i nordisk och internationell konst.

    Skulle det vara möjligt att visa verk av konstnärer på Österlen i en permanent utställning i Simrishamns kommun? Vi vill sätta ny fart på diskussionen.

    Ystads konstmuseum och Tomelilla konstsamling har tagit på sig rollen att förvalta och hålla den lokala bildkonstens historia levande. De har byggt stora samlingar och det finns ingen anledning att försöka konkurrera med samma koncept i Simrishamn. Här skulle vi kunna ta andra grepp. Vi föreslår skapandet av ett mini-museum. Ett utställningsrum med plats för kanske bara tio, femton verk, men speciellt utvalda för att tillsammans kunna berätta något om konstsituationen här under någon intressant period. Eller kanske gå på djupet i ett konstnärskap. Hitta samband mellan olika bildspråkliga uttryck. Detta mini-museum måste vara flexibelt och varje år visa något nytt- man kan låta olika curatorer ge sin syn på den österlenska konsthistorien, välja verk ur kommunens samlingar och komplettera med andra, inlånade verk.

    Ett mini-museum av detta slag skulle ge besökare en inblick i vår rika konsttradition och stimulera till fördjupat intresse också för det som skapas i nutidskonsten.