Fiskestopp kan slå hårt

Simrishamn Artikeln publicerades
Karlskrona, Simrishamns och Sölvesborgs kommuner i samarbete med lokala fiskeri- och beredningsföretag fortsätter att uppvakta landsbygdsminister Jennie Nilsson (S) i hopp om ett möte angående det planerade sillfiskestoppet.
Karlskrona, Simrishamns och Sölvesborgs kommuner i samarbete med lokala fiskeri- och beredningsföretag fortsätter att uppvakta landsbygdsminister Jennie Nilsson (S) i hopp om ett möte angående det planerade sillfiskestoppet.

Som Österlenmagasinet tidigare berättat har Karlskrona, Simrishamns och Sölvesborgs kommuner i samarbete med lokala fiskeri- och beredningsföretag uppvaktat landsbygdsminister Jennie Nilsson (S) för att få till stånd ett möte beträffande det planerade sillfiskestoppet i sommar. Nu har man även tagit fram en rad förslag på åtgärder som man vill diskutera i samband med mötet.

I en ny skrivelse till landsbygdsministern varnar kommunerna och den lokala fiskenäringen för konsekvenserna av beslutet.

”Om fiskestopp på sill genomförs som planerat under sommaren 2020, kommer med all säkerhet en del av fiskenäringen redan i år försvinna från vår region. Skulle liknande stopp fortsätta i framtiden, riskerar fiskerinäringen i de tre aktuella kommunerna att försvinna helt. Fiskestopp på sill skulle innebära början på slutet för en utav våra kommuners viktigaste identitetsnäringar – fisket. Förutom de arbetstillfällen som berörs direkt så berörs även de underleverantörer som på något sätt levererar till fiskenäringen. Ett stopp på sillfiske blir ett hårt slag mot besöksnäringen som tvingas hitta andra lösningar på sill.”

I skrivelsen presenteras även ett åtgärdspaket som man vill diskutera med landsbygdsministern. Bland förslagen finns bland annat att Havs- och vattenmyndigheten, HaV, tillåter ett begränsat sillfiske för sju fartyg i år, i deras traditionella fiskevatten nära kusten.

Syftet är att visa stoppets uteblivna negativa effekter på torskbeståndet. Som motprestation ska fartygen anmäla sig frivilligt till HaVs kommande test med videokameraövervakning ombord för säkerställa att all fångad fisk landas.

Man föreslår också att HaV utökar kontrollen under maj–augusti för att verifiera den minimala bifångsten av torskbifångster i landningarna.