1. Tjänsterarrow-down
  2. Annonseraarrow-down

Fler danskar men färre svenskar i sommarens gästnattsstatistik

Att Ystad- och Österlenområdet är en turistmagnet råder det inga tvivel om. Förra året spräcktes den magiska gränsen med 600 000 gästnätter på hotell, campingar, vandrarhem och stugbyar. Men trots en sommar som bjöd på vackert och turismvänligt väder så slog säsongen inga nya rekord, tvärtom har området preliminärt ett litet tapp av gästnätter. Undantaget danska besökare, som ökar markant.
SCBs gästnattsstatistik för perioden januari till augusti 2018 visar ett litet tapp av svenska turister men en ökning av utländska besökare till sydöstra Skåne jämfört med samma period i fjor.
Foto: Hannah Andersson

Siffran som visar ett tapp av besökare med 6 procent kommer från Statistiska centralbyråns gästnattsstatistik och gäller alla fyra kommunerna i sydöstra Skåne.

– Alla större boendeanläggningar är skyldiga att varje månad lämna in statistik över sina gästnätter, berättar Marie Holmström, turistchef i Ystad, men poängterar att en viss felmarginal finns. För om anläggningarna släpar efter med att skicka in, används förra årets siffror.

– Den ackumulerade statistiken för januari till augusti 2018 måste därför fortfarande betraktas som preliminär. Och mindre boendeanläggningarna, till exempel Airbnb, husbilar och privata stugor, som det ju finns gott om i vårt område, finns inte heller med i statistiken.

Den visar dessutom bara antalet övernattande gäster.

– Vi vet att ungefär 50 procent av våra besökare är dagsturister, men vi ser gärna att antalet övernattande gäster ökar eftersom de spenderar mer pengar under sin vistelse och gynnar fler olika aktörer, särskilt om de stannar mer än en natt.

Marie menar att gästnattsstatistiken från SCB ändå är användbar för att se trender. Men att den visar att det totala antalet gästnätter för perioden januari-augusti minskar med 6 procent jämfört med i fjor, är inget som oroar henne.

– Samtidigt som vi tappar svenska besökare, får vi fler utländska, och statistiken för de svenska gästerna brukar svänga. Vi vet ännu inte varför vi har tappat svenska besökare men det kommer vi att analysera. En anledning kan vara att man haft förra årets regniga sommar i gott minne och därför bokat solsemester. Siffrorna är i vilket fall inget som oroar mig för våra anläggningar gör ett fantastiskt jobb och vi vet att vi har produkter som attraherar. Samtidigt kan något som är bra alltid bli bättre. Vi jobbar exempelvis i en ny destinationsutvecklingsmodell för hela området.

En positiv trend som gästnattsstatistiken visar är att de utländska besökarna blir fler.

– De tyska gästnätterna har ökat med fem procent, vilket är väldigt positivt eftersom vi vet att de annars gärna bor i husbil och stugor. Polacker och holländare är andra nationaliteter som ökar.

Jens Hedin, revenue manager på Ystad Saltsjöbad berättar att av anläggningens alla gäster hittills under 2018 har 22 procent varit danskar.
Foto: Hannah Andersson

Men den nationalitet som utan tvekan bidrar mest till ökningen av de utländska gästnätterna är danskarna.

– Statistiken visar att de danska gästnätterna ökat med 25 procent jämfört med i fjor, berättar Marie. Vilket förstås är jättekul och ett resultat av hårt arbete från destinationen och besöksnäringen mot danska marknaden under flera år.

Ystad Saltsjöbad är en anläggning där den trenden syns väldigt tydlig.

– Framförallt så hörs det att vi har många dansktalande gäster i frukostmatsalen på helgerna, säger Jens Hedin, revenue manager på Ystad Saltsjöbad, och berättar att de danska gästerna besöker YSB företrädesvis under veckosluten.

Jens berättar att av anläggningens alla gäster hittills under 2018 har 22 procent varit danskar.

– Det är ingen ny målgrupp för oss. Vi har jobbat mot den danska marknaden under lång tid och har sett en ökning av de danska gästerna sedan 2010, berättar han. Vi förväntar oss att andelen danska gäster kommer fortsätt att öka men inte i samma takt som hittills.