1. Tjänsterarrow-down
  2. Annonseraarrow-down

Framtidens bränsle för framtidens bilar

Torsdagen den 13 september klockan 13.00 besöker Ola Wallberg Simrishamns bibliotek för att prata om framtidens bränsle. Ola Wallberg är docent i kemiteknik och forskargruppledare vid Lunds Universitet. Forskningen är inriktad mot energieffektiva separationsprocesser och vad som populärt kallas bioraffinaderier vilka bygger på samma princip som traditionella oljeraffinaderier. Bioetanol och biogas från olika typer av råvaror som inte konkurrerar med matproduktion är en viktig del av forskningen, men även nya sätt att dela upp råvaran i olika beståndsdelar är en viktig del av utvecklingen mot en resurseffektiv produktionsprocess. Föredraget kommer dels att handla om den pågående forskningen men även att belysa några viktiga aspekter som måste tänkas på för att kunna uppfylla de kriterier som Sverige har satt upp för att uppfylla klimatmålen. Föreläsningen ges i samarbete med Lunds Universitet. Föranmälan till biblioteket.