Ingen dialog om fiskestopp

Simrishamn ,
Landsbygdsministern Jennie Nilsson (S) är inte beredd på att ta en dialog om fiskestoppet i sommar.
Landsbygdsministern Jennie Nilsson (S) är inte beredd på att ta en dialog om fiskestoppet i sommar.

Landsbygdsministern Jennie Nilsson (S) ställer inte upp på en dialog med kommunalråden i Simrishamn, Sölvesborg och Karlskrona om det planerade fiskestoppet i sommar.

Kommunalråden gjorde en gemensam skrivelse som skickades till landsbygdsminister Jennie Nilsson (S) för att få till ett möte för att diskutera frågan. Det lyftes även fram ett antal konkreta åtgärdsförslag.

Nu har Jeanette Ovesson (M), Louise Erixon (SD) i Sölvesborg och Sandra Bizzozero (S) i Karlskrona fått svar.

”Jag är väl medveten om att rådets beslut oundvikligen kommer att få negativa effekter för de berörda fiskenäringarna och kustsamhällena”, står det i svaret från ministern.

Jennie Nilsson påpekar att hon följer utvecklingen av det svenska yrkesfisket och att stoppet gäller för 2020 och att ett liknande beslut för 2021 kommer att föregås av en förhandling.

”Detta är en fråga jag fortsatt kommer vara engagerad i och jag välkomnar dialog med branschen och alla berörda aktörer inför kommande förhandlingar”.

Någon dialog nu är dock inte aktuell och när det gäller åtgärdsförslagen hänvisar Jennie Nilsson till Havs- och vattenmyndigheten.

– När det gäller ministerns svar är jag väldigt besviken. Vi hade förväntat oss att hon skulle ta sig tid och lyssna i alla fall, säger Jeanette Ovesson till YA och berättar att man inte kommer att ge upp utan ska försöka få till ett möte trots allt.

Simrishamns kommun samlar nu styrkorna tillsammans med näringslivet och övriga kommuner inför nästa steg.

– Vi kommer att fortsätta att försöka påverka och sprida kunskap inför 2021. Vi har bland annat siktet ställt på EU-kommissionen genom CPMR (Conference of peripheral maritime regions) Baltic Sea Commission.