1. Tjänsterarrow-down
  2. Annonseraarrow-down

Kåseholms slott kan bli kulinariskt centrum

En förstudie som genomförs i samarbete mellan Tomelilla kommun, Kåseholms slott och Matrundan Österlen har inletts. Målet är att undersöka förutsättningarna för att starta upp ett kulinariskt kunskapscenter.
En förstudie som nyligen inletts ska undersöka förutsättningarna för att starta upp ett kulinariskt kunskapscenter på Kåseholms slott utanför Tomelilla.
Foto: Pana Mogren (AFOS)

Förstudien 55ºN har fått finansiering från Europeiska regionala utvecklingsfonden och ska undersöka förutsättningarna att skapa ett kulinariskt center – en plats där odlare och andra matproducenter, matkreatörer, innovatörer, forskare, barn och elever möts i Tomelilla för att tillsammans driva och skapa en sund, hållbar utveckling.

– Det finns så mycket kunskap och idéer som genom erfarenhetsutbyte och samarbete kan växa och utvecklas till något större. Alla har en roll att spela för att förbättra matens ekosystem, säger Britt-Marie Börjesson, kommundirektör Tomelilla kommun.

Förstudien utgår från att Kåseholms slott kan bli platsen för ett nytt kulinariskt center i Skåne. Tillsammans med referenspersoner, analyseras förutsättningarna. Studien ska också undersöka vilka behov och möjligheter lokala matföretag ser. En näringslivsundersökning i samarbete med fem internationella studenter från Lunds universitet som intervjuar Matrundans medlemsföretag är under genomförande. Barn och unga är också en viktig del av förstudien. Genom workshops och studiebesök ska Tomelilla kommuns skolledning identifiera hur skolan kan arbeta med frågor om mat och hållbarhet.

Matrundan med ett 40-tal medlemmar är en av projektets partners.
Foto: Matrundan

Matrundan på Österlen består av ett 40-tal lokala matföretag som samarbetar kring kulinarisk turism. Föreningen är en av projektets partners.

– Vårt fokus har under många år varit att utveckla kulinariska upplevelser hos våra medlemmar. Vi vill se hur ett kulinariskt centrum skulle hjälpa våra företagare i framtiden och att skapa fler möjligheter till utveckling och samverkan, säger Helena Ingvarsson, ordförande för Matrundan på Österlen.

Förstudien är inriktad på Tomelilla med omnejd, men ska också undersöka förutsättningar för internationellt samarbete.

– Vår vision är en miljö där nya matidéer tas vidare i form av samarbeten som gynnar en stor bredd av lokala och regionala aktörer - allt ifrån lokala matföretagare och närliggande branscher till kommunala verksamheter och forsknings- och utvecklingsaktörer, säger Joakim Silvandersson, Kåseholms slott.

– Vi har en hel del kontakter också utanför Sverige som vi gärna samarbetar med. Utmaningarna är många gånger desamma. Vårt fokus är på den goda maten - den som bidrar till ökad livskvalité, smakar gott och är näringsrik utan att orsaka en utarmning av jorden, säger Jamie White, Kåseholms slott.

Resultatet av förstudien ska presenteras under hösten och ska ligga till grund för ansökan om ett eller flera genomförandeprojekt.

quote
Vår vision är en miljö där nya matidéer tas vidare i form av samarbeten som gynnar en stor bredd av lokala och regionala aktörer