Miljonbidrag till samverkan

Simrishamn Artikeln publicerades
– Vi är oerhört glada att vår ansökan beviljats, säger Lotta Engvall, centrumledare i Simrishamns kommun.
Foto: Torun Bortz
– Vi är oerhört glada att vår ansökan beviljats, säger Lotta Engvall, centrumledare i Simrishamns kommun.

Samverkansorganisationen Mitt Simrishamn har beviljats drygt en miljon kronor i stöd från EU via Leader Sydöstra Skåne och väntar nu på ett slutgiltigt beslut från Jordbruksverket.

Syftet är att långsiktigt och tillsammans med stadens aktörer, öka attraktionskraften för Simrishamn, för såväl boende, besökare och företagare. Identiteten ska stärkas och fördjupas genom att gemensamt skapa bättre förutsättningar för att behålla och utveckla näringsliv, handel, service och besöksnäring.

Den beviljade summan ska satsas på tre övergripande moment under en treårsperiod; en beprövad arbetsmodell, en gemensam digital plattform och omvärldsbevakning, trendspaning och utbildning.

– Vi är oerhört glada att vår ansökan beviljats. Det är ett bevis på att det är av största vikt att jobba proaktivt och långsiktigt med centrumutveckling. Målet är att skapa en vi-känsla, där vi samlar kraft och mobiliserar oss tillsammans för att möta framtidens utmaningar. Det finns redan ett starkt engagemang bland stadens olika aktörer och detta gör att det blir ännu mer arbetslust och ”jäklar anamma”, säger Lotta Engvall, centrumledare i Simrishamns kommun och som står bakom ansökan tillsammans med Mitt Simrishamn.

– Stadskärnorna i Sverige står för stora utmaningar, som drabbar både handlare och fastighetsägare och som till slut påverkar platsens attraktivitet. Projektet är ett konkret sätt att arbeta proaktivt och stärka aktörerna för att bevara och utveckla vår stadskärna och sydöstra Skåne, säger Sofie Bredahl, ordförande i Mitt Simrishamn och utvecklingschef i Simrishamns kommun.

Mitt Simrishamn är en ekonomisk förening bestående av Simrishamns kommun, fastighetsägare, Köpmannaföreningen och näringslivet i centrala Simrishamn.