1. Tjänsterarrow-down
  2. Annonseraarrow-down
Projekt

Nu startar förvandlingen av Jonebergsparken

I förra veckan togs det första spadtaget och till våren nästa år väntas den stå klar. Nya Jonebergsparken.
Kommunens landskapsarkitekt, Anna Bartels berättar att parken kommer upplevas som tryggare med den nya belysningen.

Sedan någon vecka tillbaka är Jonebergsparken i centrala Simrishamn avstängd och inhängnad. Under hösten och vintern kommer ett omfattande ombyggnadsarbete pågå.

När parken återinvigs under våren 2020 lär inte mycket vara sig likt. Ett utegym, en bollplan, en boulebana och en ny lekplats är bara några av tillskotten.

– Jonebergsparken kommer bli ett allaktivitetsområde enligt de önskemål som boende i området har framfört, säger kommunens landskapsarkitekt, Anna Bartels.

Ett utegym, en ny lekplats och en boule- och bollbana är några nya inslag.
Foto: abar

Lekplatsen kommer ha fågeltema och flyttas till en ny plats.

– Gässen hade mutat in platsen, så det kändes lämpligt att flytta den.

Kommunen kommer även ge den befintliga dammen ett välbehövligt ansiktslyft.

– Just nu håller vi på att tömma och rensa den på slam. Tanken är att öppna upp delar av området kring dammen och bygga en brygga så att den blir mer lättillgänglig. Vi kommer även flacka ut slänterna kring den och anlägga en bäck så att vattnet syresätts.

Dammen ska tömmas på slam och förses med en brygga och en bäck som syresätter vattnet.

Ambitionen är även att förstärka småfågellivet i parken, något som görs genom att plantera bärbuskar och skapa ett gynnsamt mikroklimat.

Parken har enligt många boende i området upplevts som blåsig och otrygg, något man har tagit hänsyn till i planeringen.

Träd, buskar och blommor ska planteras för att skapa lä och trivsamma sittplatser. Bland de nya träden finns bland annat körsbär och kastanj.

– Vi kommer även förse parken med belysning så att den inte upplevs så mörk, säger Anna Bartels.

Kommunen har erhållit ett bidrag på 2,5 miljoner från Boverket för ombyggnaden och den totala budgeten ligger på 8,5 miljoner kronor.

Nya Jonebergsparken väntas vara färdig i mars nästa år.

Jonebergsparken kommer under hösten genomgå en stor förvandling. I förra veckan började ett omfattande rensningsarbete.