1. Tjänsterarrow-down
  2. Annonseraarrow-down

Ny folkhälsoplan med barn i fokus

Kommunstyrelsen har antagit en ny folkhälsoplan som sträcker sig fram till år 2022. Främst fokuseras på arbetet mot droger bland ungdomar och barns uppväxtvillkor.

Folkhälsosamordnare Lisa Hansson har vid flera tillfällen tidigare flaggat för att den stora alkoholkonsumtion och användningen av narkotika bland högstadieelever måste hejdas.

50 procent av eleverna i kommunen dricker alkohol och har enligt uppgift en genomsnittlig årskonsumtion på hela 2,8 liter ren 100 procent alkohol.

Den psykiska ohälsan har ökat bland barn och unga. Förutom att Torsås sticker ut vad gäller alkohol och narkotika vid en jämförelse med riket, är det exempelvis också fler ungdomar i Torsås än i riket som väljer att helt hoppa över frukost eller lunch.

Enligt den nya planen ska till år 2022 folkhälsoarbetet vara väl förankrat i alla nämnder - folkhälsa ska finnas med som en punkt såväl i vardagen som på den politiska dagordningen.

Vidare ska Barnkonventionen få större uppmärksamhet. Kunskap om barnens levnadsvillkor ska ligga till grund för beslut och prioriteringar som rör barn och följas upp utifrån ett barnrättsperspektiv. Även detta arbete ska genomsyra alla kommunens verksamheter.

I planen lyfter man fram den redan beslutade miljonsatsningen på Saharaområdet för att locka till aktiviteter och möten.

I samband med budgetberedningen för 2019 ska politikerna besluta och fastställa finansieringen för arbetet med planen.