GDPR Illustration

Ta del av våra användarvillkor

Med dataskyddsförordningen GDPR (General Data Protection Regulation) har vi uppdaterat våra användarvillkor så att det framgår vilka uppgifter vi samlar in från dig – och vad vi använder dem till. När du besöker våra webbplatser och appar samlar vi in uppgifter från dig för att förbättra din användarupplevelse. Det inkluderar även vilka annonser vi visar för dig.

Parlez vous process? – en liten parlör

Sedan Monica Skagne blev kommunchef, och den så kallade utvecklingsresan mot ett processinriktat arbetssätt inleddes, har en ny terminologi kommit att prägla Växjö kommun. Här förklarar vi några populära begrepp.
Publicerad 20 september 2019 • Uppdaterad 26 september 2019
När Monica Skagne blev kommunchef 2015 introducerades en ny begreppsapparat.
När Monica Skagne blev kommunchef 2015 introducerades en ny begreppsapparat.
Foto: Lena Gunnarsson

Arbetsgivarvarumärke. Även Employer Branding. Metod för att attrahera rätt kompetens och behålla befintlig. Kan göras genom bra lön, olika förmåner och karriärmöjligheter. De anställda ska känna stolthet och berätta för andra hur bra det är att jobba i kommunen. "En viktig pusselbit är att befintliga medarbetare är goda ambassadörer för Växjö kommunkoncern”.

Huvudprocess. Kallades tidigare övergripande mål i kommunens budget. Varje process* har en processägare*. Kan översättas med uppdrag.

Kultur. Används som synonym till gemensam värdegrund* även om alla arbetsplatser har sin egen kultur oavsett om man ägnat sig åt formellt värdegrundsarbete eller inte. Ett av hörnen i Triangeln*.

Leverans. Att göra något som ingår i ens jobb. Monica Skagne ger ett exempel med en lärare: ”Det är ju en leverans av kunskap och den skapar mervärde* för dem som får det”.

Mervärde. Monica Skagnes beskrivning: ”något bra och fantastisk som ger en annan människa något som den behöver”. (Se även leverans, värde och värdeskapande)

Mäthysteri. En påstådd bieffekt av New Public Management, ökad administration.

New public management. Samlingsbegrepp, myntat i början av 1990-talet, för en marknadsanpassning av offentlig sektor. Innebär ökat effektivitetstänkande och mer prestationsmätningar (se mäthysteri). En vanlig kritik mot NPM är att det är en styridé som fungerar för varuproduktion men är svårare att applicera på omsorg, vård och skola.

Platsvarumärke. En medvetet odlad positiv image. I ett gemensamt projekt med näringslivet har kommunen tagit fram ”värdeområden” man vill förknippa med Växjö. De är: öppenheten, utbudet, entreprenörskap och drivkraft samt miljö, klimat och natur. De stämmer inte med vad Växjöborna uppgav i undersökningen. Se även arbetsgivarvarumärke*.

Positionering. Marknadsföringsterm för hur ett företag försöker styra konsumenter att välja ett varumärke framför andra. Används i Växjö kommuns varumärkesarbeten. (Se även arbetsgivarvarumärke och platsvarumärke.)

Processbaserad verksamhetsutveckling. Förbättra verksamheten genom att titta på hur processerna* funkar.

Processer. Beskrivs som ett flöde av aktiviteter, är i sammanhanget synonymt med uppdrag. Ibland används ordet processer i stället för processinriktat arbetssätt, som i Monica Skagnes beskrivning: ”processer skapar förutsättningar för att förstå vilka vi är till för, effektivitet, kompetensutvecklande och hur man hänger ihop i en leverans*. Samt att det skapar förutsättningar för självständigt ansvar och entreprenörskap”.

Processinriktat arbetssätt. Monica Skagne liknar det vid en bilresa till Malmö. Vägen finns, skyltar visar var man ska svänga, man behöver inte bry sig om vilken kommun man befinner sig i, det är bara att köra. Hon skriver även: ”ett arbetssätt där vi systematiskt utvecklar verksamheten tillsammans och där vi har med våra beroenden och påverkan som vi har över organisationsgränser. Detta är vad som kallas processorienterat arbetssätt.” (Se även triangelstrategi och triangelresa).

Processtyrning. Att samordna arbetet mellan olika delar av organisationen.

Processägare. Den som är ansvarig för ett uppdrag som kallas process.

Riktning. Ett av hörnen i triangeln* och definieras som gemensam styrning. ”Riktning handlar om att vi får en helhet i koncernen och på så sätt kan styra och arbeta gemensamt mot de mål som är satta, hushålla med våra resurser på bästa sätt och jobbar effektivt." Alltså samma sak som processinriktat arbetssätt.

Strategi. Ordet används både med sin lexikala betydelse och i den speciella processvokabulären. Triangeln* kallas för en strategi. Ibland beskrivs strategi som ”processer för att nå målet” men då används ordet processer i sin allmänna betydelse.

Struktur. Ett av hörnen i Triangeln*, i det här sammanhanget processer*.

Stuprör. En metafor för sektorsindelad verksamhet där man bara ser till sitt. Motsatsen är att istället tala om flöden och processer*.

Suboptimering. Ett korkat sätt att lösa ett problem då man istället skapar en massa andra. Ett ironiskt uttryck för att visa att helhetssyn saknas i en verksamhet eller organisation.

Temperaturmätaren. Medarbetarenkät introducerad i kommunen hösten 2017. På skala 1-6 får den anställde gradera hur man lever upp till värdegrundens* olika delar. Ersatte det som tidigare helt enkelt hette medarbetarenkät.

Tillitsbaserat ledarskap. Medarbetarna ska få större handlingsutrymme och beslut ska tas närmare dem det handlar om. Monica Skagne: ”om man jobbar med styrkedjor* och med ett processorienterat arbetssätt* så är det tillitsbaserat ledarskap”. Styrningsformen beskrivs i den statliga Tillitsreformen där tanken är att bättre ta vara på anställdas kompetens och erfarenhet. Hänger samman med värdegrund*. En av kommunens värdesatser, Vi kan jobbet, är ett uttryck för tillit.

Triangeln. En figur som Monica Skagne använder. Beskrivs som ”en organisationsteori som väldigt enkelt förklarat handlar om hur vi ska uppnå våra mål”. Kallas även en strategi ”där vi jobbar med att få en gemensam kultur* (genom gemensam värdegrund*), tydliggöra en riktning* (vilka vi är till för och en koncerngemensam styrning* på tjänstepersonnivå) och struktur* (genom processer* för att nå målet – en sak på ett ställe och ett sätt i stället för en sak på flera ställen och på flera sätt).”

Triangelstategi, se triangeln och processinriktat arbetssätt.

Triangelresa. Monica Skagnes uttryck för införandet av det nya arbetssättet med hänvisning till triangeln* (se även processinriktat arbetssätt, utvecklingsresa, triangelstrategi).

Utvecklingsresa. Positivt klingande synonym för förändring som tar tid att genomföra. Kallas även förändringsresa (se triangelresa).

Värde. Kan i sammanhanget översättas med kommunal service, underförstått av god kvalitet. Används synonymt med mervärde*.

Värdegrundsarbete. Utmynnar vanligtvis i ett antal ledord eller fraser, kallad värdegrund, som ska få människor att bete sig på ett bra sätt. En gemensam värdegrund, en bra kultur, antas minska behovet av kontroll och dokumentation (se även mäthysteri) och skapa förutsättningar för ett tillitsbaserat ledarskap*.

Värdekedja. Vad man gör och i vilken ordning.

Värdeskapande. Att kommunen erbjuder den service man ska erbjuda. Icke-värdeskapande aktiviteter är slöseri.

Övergripande mål. Det begrepp som användes i kommunens budget till och med 2017. Kallas nu huvudprocesser*.

Fotnot: Samtliga citat är hämtade från Växjö kommuns egna presentationer, årsredovisningar och kommunchefen Monica Skagnes blogg. * hänvisar till förklaringar i parlören.

Informationen ska vara enkel att begripa

Enligt Växjö kommuns kommunikationspolicy ska information vara ”enkel att ta del av och begripa.” I senaste delårsrapporten förklaras hur budgetmålen ska nås så här:

”Det koncernövergripande arbetet med processtyrning och processbaserad verksamhetsutveckling stödjer en effektiv verksamhet och kvalitet i de tjänster som kommunen ger medborgarna. Den interna värdekedjan påverkas, och det ställs nya krav på samordning. Växjö kommunkoncern och kommunstyrelsen jobbar därför med processledning och processorienterat arbetssätt; en organisation där horisontella processer genomkorsar vertikala funktioner tonar fram. Eftersom verksamheten bedrivs i processer är det på övergripande nivå processer som styrs – inte isolerade funktioner.”

Det är en teoretisk beskrivning av processtänket. Översatt till mer begriplig svenska blir det: ”Samarbete mellan olika delar av organisationen ska göra arbetet effektivare”.

Bo StröbergSkicka e-post
Så här jobbar Österlenmagasinet med journalistik. Uppgifter som publiceras ska vara korrekta och relevanta. Vi strävar efter förstahandskällor och att vara på plats där det händer. Trovärdighet och opartiskhet är centrala värden för vår nyhetsjournalistik.