1. Tjänsterarrow-down
  2. Annonseraarrow-down

Samarbete för Simrishamns utveckling

En ny samverkansorganisation har bildats i Simrishamn, där näringslivet och kommunen gör gemensam sak för stadsutvecklingen.
Mitt Simrishamn kommer bland annat vara drivande i arbetet med att Simrishamn ska bli Årets stadskärna.

Mitt Simrishamn är namnet på den nybildade organisationen som ska jobba med stadens attraktivitet.

– Aldrig tidigare har kommun, fastighetsägare och näringsliv skapat en liknande organisation tillsammans, säger Sofie Bredahl, utvecklingschef i Simrishamns kommun och den nya organisationens första ordförande.

Mitt Simrishamns verksamhet ska långsiktigt öka attraktionskraften för såväl boende som verksamma och besökare i Simrishamn.

Syftet med den nya organisationen – som drivs i formen av en ekonomisk förening – är att Simrishamns stads identitet ska stärkas och fördjupas. Tanken är att det ska skapas ännu bättre förutsättningar för att kunna behålla och utveckla näringsliv, handel, service och besöksnäring på orten.

– Genom att jobba för bättre tillgänglighet och säsongsförlängning är målet att fortsätta stärka Simrishamn som Österlens huvudstad och verka för en levande, attraktiv, aktiv stadskärna året runt samt värna vårt fina kulturarv, säger Sofie Bredahl.

Föreningens styrelse består av representanter från fastighetsägare, handel, service, kultur och kommun.

Morgan Ristmägi är en av fastighetsägarna som tar plats i styrelsen:

– Jag vill vara med och påverka och få lite fart på staden och utveckla och förstärka det fina vi redan har. Försöka få ut budskapet om hur bra det är i Simrishamn, så att fler vill flytta hit.

Mitt Simrishamn kommer också vara drivande i arbetet med att Simrishamn ska bli Årets stadskärna. Den struktur och arbetssätt som är etablerat för den processen underlättar samarbetet:

– Enligt Svenska stadskärnors modell, har det också skapats arbetsgrupper inom fem fokusområden: platsvarumärke, utbud, tillgänglighet, platsen och rent och tryggt och säkert. Fram till vårt nästa möte i oktober ska fokusgrupperna träffas en gång per månad och jobba med nulägesanalysen, som sedan ska presenteras i höst, konstaterar Lotta Engvall, centrumutvecklare i Simrishamns kommun.

Mitt Simrishamn har tydligt syfte, strategier och en bild av vägen framåt:

– Det bästa är att det finns ett stort engagemang och hjärta hos alla parter att utveckla Simrishamn för framtiden, vilket också är förutsättningarna för att lyckas, avslutar Sofie Bredahl.

Mitt Simrishamn är en ekonomisk förening, där styrelsen består av:

• Morgan Ristmägi, Salana/Helge Jonssons bygg

• Ola Ambuhm, Fritid Österlen

• Karin Svensson, Mäklarhuset/Köpmannaföreningen

• Hege Welin, Ting & Tang

• Erik Jeppsson, Hickory’s bistro

• Ann-Margret Clarén, konstnär

• Charlotte Wadström, Simrishamnsbostäder

• Sofie Bredahl, Simrishamns kommun (ordförande)

• Anna Eliasson, Simrishamns kommun

• Lotta Engvall, Simrishams kommun

• Marie Leandersson, Simrishamns kommun

Sofie Bredahl, utvecklingschef i Simrishamns kommun, är den nya organisationens första ordförande.