Satsar på ny vandringsled

Gröstorp Artikeln publicerades
Österlens museum har påbörjat arbetet med att anlägga en ny vandringsled i det forntida landskapet söder om Gröstorp.
Österlens museum har påbörjat arbetet med att anlägga en ny vandringsled i det forntida landskapet söder om Gröstorp.

Länsstyrelsen Skåne, Region Skånes miljövårdsfond och Gustav VI Adolfsfonden stöttar alla Simrishamns kommuns satsning på Jätteleden, en ny vandringsled på Österlen.

Österlens museum har i projektet ”Se och vårda” påbörjat arbetet med att anlägga en ny vandringsled i det forntida landskapet söder om Gröstorp, väster om Simrishamn på Österlen. Enligt en urgammal sägen ligger en jätte begravd strax utanför Gröstorp, i utmarkerna till Jarlens ägor i Järrestad. Den nya leden tillgängliggör Kvejsahöj, Stenstuan utanför Gröstorp och Pittjestenen – en vandring som omfattar stenåldern, bronsåldern och järnåldern i det österlenska landskapet.

Länsstyrelsen Skåne har nu beviljat projektstöd för Jätteleden inom sitt landsbygdsprogram, som delvis finansieras av pengar från Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling.

Det handlar om 340 000 kronor som ska stödja anläggning och skyltning av Jätteleden, iordningställande av parkeringsplats och rastplats i anslutning till leden samt framtagning av en app för information om området för alla besökare.

– Det är jättekul att vi nu fått stöd från länsstyrelsen, säger Lena Alebo, chef på Österlens museum på Simrishamns kommun. Jätteleden har redan väckt intresse och i slutet av 2019 kom dessutom positiva besked om bidrag på sammanlagt 120 000 kronor ur Gustav VI Adolfsfonden, Region Skånes miljövårdsfond samt från Kulturmiljöenheten på Länsstyrelsen, till utveckling av Jätteleden och verksamhet runt den.

Första programmet för allmänheten blir den 24 maj då Österlens museum anordnar en familjedag på plats.

– Under hösten arrangeras också skolvisningar och ytterligare program för allmänheten, säger en nöjd Lena Alebo, som också är tacksam över de markägare som gett sitt tillstånd och gjort leden möjlig.