1. Tjänsterarrow-down
  2. Annonseraarrow-down

Stor städinsats i gattet

I dagarna genomförs en omfattande insats i jakten på spökgarn som driver omkring i Östersjön och orsakar problem. Marint centrum i Simrishamn genomför projektet på uppdrag av Havs- och vattenmyndigheten.
En stor insats i kampen mot spökgarn genomförs i Bornholmsgattet i dagarna.

Projektet omfattar sju fiskebåtar som har sina hemhamnar i både Skåne och Blekinge.

– Målet för insatsen är ett fiskeområde mitt i Bornholmsgattet och mycket talar för att båtarna kommer att utgå från Skillinge. Insatsen kommer att vara intensiv och genomföras dygnet runt under tre och en halv dag, säger Vesa Tschernij,fiskeexpert på Marint centrum.

Planering och genomförande av insatsen är baserat på resultatet av det prisbelönta internationella Marelitt Baltic-projektet, då Östersjöns spökgarn inventerades.

Projektet avslutades tidigare i vår och tack vare det lyckade resultatet har Havs- och vattenmyndigheten (HaV) kontaktat Simrishamns kommun och Marint centrum för att planera och genomföra den nya insatsen med hopp om att minska mängden spökfiskenät.

- Syftet är att visa att hur man genomför en koordinerad insats, säger Vesa Tschernij. Det handlar om stegen i processen från att hitta fiskeredskapen till att hantera dem i hamnen och frakta dem till återvinning.

Med ökad kunskap om hur städningen av spökfiskande nät och andra redskap räknar Havs- och vattenmyndigheten med att också öka förståelsen hos beslutsfattarna och stärka sina möjligheter att öka statliga anslag till fortsatta insatser i framtiden.

Fakta

Marelitt Baltic var ett internationellt projekt startat 2016 och avslutat under våren i år, vars syfte var att kartlägga problematiken med och minska antalet förlorade fiskeredskap i Östersjön, så kallade ”spökgarn”. Projektet, med nio partners från Estland, Polen, Sverige och Tyskland, leddes av Marint centrum i Simrishamn.