1. Tjänsterarrow-down
  2. Annonseraarrow-down
Projekt

Unika områden kartläggs

Sedan förra veckan har medborgarna möjlighet att tipsa Simrishamns kommun om värdefulla platser.
Byggnadsantikvarien Jonas Sundwall, planarkitekten Ina Jacobsen och byggnadsantikvarien Emma Hedar under arbetet med att inventera kulturmiljöer i Simrishamns kommun.
Foto: Torun Bortz

Simrishamns kommun arbetar just nu med att ta fram ett arkitektur- och kulturmiljöprogram. Det första steget var en inventering som skedde under september och oktober månader i 18 av kommunens byar. Nu vill kommunen ha hjälp av medborgarna att kartlägga landskap och bebyggelsestrukturer.

– Sedan förra veckan har medborgarna möjlighet att delta i en digital dialog via kommunens hemsida, berättar Ina Jacobsen, planarkitekt och ansvarig för arbetet med arkitektur- och kulturmiljöprogrammet på Simrishamns kommun.

Besökaren på hemsidan får möjlighet att sätta ut två sorters markeringar på en karta. Den första markeringen handlar om närmiljön. Uppgiften är att sätta en markering på en plats som man tycker är fin, en byggnad eller hussamling som är viktig att bevara eller besökarens favoritvy över landskapet. Den andra är att sätta en markering på den plats i närmiljön som man tycker lämpar sig för nybyggnation och bebyggelseutveckling.

– Den som inte har tillgång till dator eller på annat sätt känner behov av vägledning med uppgiften, är välkommen att besöka stadshuset på Stortorget i Simrishamn, säger Ina Jacobsen.

Underlaget kommer att användas i det fortsatta arbetet med framtagandet av arkitektur- och kulturmiljöprogrammet.

– Under nästa år kommer programmet att ställas ut i sin helhet och då finns goda möjligheter att tycka till om innehållet, säger Ina Jacobsen.

Arkitektur och kulturmiljöprogrammet är ett tillägg till översiktsplanen som ska tydliggöra kommunens inriktning i arkitektur- och gestaltningsfrågor.