1. Tjänsterarrow-down
  2. Annonseraarrow-down

Vardag i coronas skugga intresserar Klostermuseet

Klostermuseet efterfrågar personliga berättelser om hur den pågående coronapandemin påverkar vardagslivet i Ystad. Tanken är att samla in ett gediget material till framtidens forskare.
Vardagen i Ystad fortsätter, trots en pågående pandemi. Men hur man agerar och reagerar i den uppkomna situationen skiljer sig åt från person till person. Nu vill Klostermuseet i Ystad samla in dessa historier för framtidens forskare och museipersonal att ta del av.
Foto: Johan Bentzel

Det är en händelse som ser ut som en tanke. Ändå är det bara en slump.

När Klostermuseet i Ystad förra våren slog upp dörrarna till utställningen ”För hundra år sedan…”, som fortfarande pågår, var en av de centrala ambitionerna att väcka frågor om samtiden genom historien. Nu är utställningen mer aktuell än någonsin.

Utställningen har tre huvudteman, som alla tar avstamp i stora händelser kring år 1920: demokratiseringsprocessen, ransoneringen och spanska sjukan.

För ett år sedan visste ingen hur stor bäring det sistnämnda temat skulle komma att få på vår samtid. När coronapandemin sveper över världen blir parallellerna mellan då och nu plötsligt ännu starkare.

Klostermuseets medarbetare har insett att vi lever i en historisk epok, värd att dokumentera här och nu, och ber därför att få ta del av hur Ystadsborna upplever den rådande situationen. Allt för att framtidens forskare och historiker ska ha ett unikt och rikt material att ösa ur.

– När vi jobbade med utställningen om spanska sjukan kände vi att vi saknade röster. Tänk om vi hade fått de drabbades tankar och känslor berättade för oss! Ofta när man hör om spanska sjukan pratas det i så vida termer, att si och så många personer dog och andra generella uppgifter. Men det är ju först när vi själva kan relatera till något som det griper tag i oss på djupet. Personöden hjälper oss att förstå vad som hände på ett mänskligt plan, säger intendenten Tina Westergren.

Historien och samtiden korsar varandras vägar. Spanska sjukan är ett av inslagen i en pågående utställning på Klostermuseet i Ystad.
Foto: Johan Bentzel

Klostermuseet har listat fyra frågor som de vill ha svar på. Svaren ska rymmas på max ett A4-papper.

Hur påverkas du i din vardag av coronapandemin? Har du förändrat några vanor? Vad är du mest orolig för? Vem är du?

På den sistnämnda frågan räcker det att skriva ålder, var man bor och vilket datum man har besvarat frågorna, men den som vill kan även uppge namn och kön.

Materialet kommer att förvaras på stadsarkivet och genom att skicka in en redogörelse ger man också sitt medgivande till att uppgifterna får användas i forsknings- och museisyfte.

Många andra arkiv och museer i Sverige samlar in liknande material, men berättelserna från just Ystads kommun samlas inte in någon annanstans.

Tina Westergren tycker att det är viktigt med det lokala perspektivet, eftersom upplevelsen av pandemin och även hur och när den slår till skiljer sig åt från plats till plats.

– Världen befinner sig i ett exceptionellt läge. Klostret är Ystads stadsmuseum och fungerar som ett slags samhällsminne. Vi måste tänka på att vi skapar minnen även i dag. Så det här kan vi helt enkelt inte låta passera.

Klostret är Ystads stadsmuseum och fungerar som ett slags samhällsminne, framhåller intendenten Tina Westergren.
Foto: Johan Bentzel

Österlenmagasinet har varit i kontakt även med Österlens museum i Simrishamn för att höra om de gör något liknande, men museichefen Lena Alebo ger ett nekande svar:

– Vi försöker koncentrera oss på att hålla så mycket som möjligt av verksamheten i gång och hålla öppet i stället. Bra att Ystad gör det. Det kan ju gälla för oss också.

Enligt Tina Westergren koncentrerar sig Klostermuseet visserligen fullt ut på Ystads kommun och inte på grannkommunerna, men eftersom det är vardagslivet som är av intresse kan även berättelser från personer bosatta i andra kommuner vara intressanta, exempelvis om de jobbar eller studerar i Ystad.

Hon betonar också att museet inte är ute efter de generella dragen eller information som går att få tag i via medierna, utan enbart det nära och personliga.

– Man ska tänka på det som en dagboksanteckning. Hur känns det just för dig? Vissa är väldigt oroliga. En del blir ensamma och isolerade. Andra kanske tar det med en klackspark. Man reagerar olika och vi är intresserade av alla de historierna. Vi samlar inte bara inte det som är trevligt och lättsamt, utan även det som är tungt och dystert. Som museum ska vi ju spegla helheten. Vi är redo för allt.

Läs mer

Simrishamn

Tipspromenad med vinstchans

Lär känna Simrishamn med Österlens museums tipspromenad. Hämta ett tipsformulär med 10 frågor i museibutiken, gå en promenad genom staden med museets app ”Simrishamn 900 år” och svara på frågorna. De som svarar rätt och lämnar in sitt tipsformulär innan den 15 september deltar i utlottningen av fina priser.

Simrishamn

Ingen Krämarmarknad i år

På grund av pågående pandemi och av hänsyn till besökarna, ställs årets Krämarmarknad i Simrishamn in. Det är Gröstorps IF som arrangerar marknaden tillsammans med Köpmannaföreningen i Simrishamn. ”Inkomsterna från Krämarmarknaden betyder mycket för föreningen så vi har ett tufft år framför oss” konstaterar Bo-Inge Widerberg, Gröstorps IF.

Ystad

Charlotte Berlins museum öppet

Charlotte Berlin föddes i Ystad 1841 och levde där fram till sin död 1916. År 1881 köpte hon huset på Dammgatan, där Charlotte Berlins museum finns idag. Museet är öppet varje dag 22 juni - 6 september. Visning varje hel timme klockan 11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00 och 16.00. Entréavgiften betalas i museibutiken.

Simrishamn

Sommarens konserter ställs in

Sommarens konserter på Ribbingsberg ställs in på grund av Covid-19. ”Vår konsertlokal bygger på närhet och gemenskap till musiken och konsten och vi kan inte chansa på hur läget kommer att vara i sommar” skriver Boel och Mats. ”Nästa år kommer vi att ladda för att åter välkomna fantastiska artister och publik till en sommar med glädje, musik och konst.”

Simrishamn

Utställningen Livs-medel invigs

Utställningen Livs-medel ger ett kulturhistoriskt sammanhang för örten bovete, och tar upp olika perspektiv kopplat till dagens frågor om lokal livsmedelsproduktion. Konstnären Gunnel Pettersson finns på plats på Österlens museum och berättar om sin utställning torsdagen den 18 juni klockan 13-15. Max 40 deltagare. Föranmälan till museet krävs.

Simrishamn

Visning av årets lökodling

Eva Fristedt från ”Narciss och tulpan” visar årets lökplantering i Österlens museums trädgård. Eva ger även råd och tips kring lökodling. Lördagen den 9 maj klockan 11 och klockan 13. Fri entré. Vid Österlens museum i Simrishamn.