GDPR Illustration

Ta del av våra användarvillkor

Med dataskyddsförordningen GDPR (General Data Protection Regulation) har vi uppdaterat våra användarvillkor så att det framgår vilka uppgifter vi samlar in från dig – och vad vi använder dem till. När du besöker våra webbplatser och appar samlar vi in uppgifter från dig för att förbättra din användarupplevelse. Det inkluderar även vilka annonser vi visar för dig.

Samarbete

De vill så kunskapsfrön under pollineringsvecka

15-23 maj bjuder Kiviks musteri och Stenshuvuds nationalpark - Naturum, i ett projekt initierat av Pollinera Sverige, in till Pollineringsveckan med massor av kul och lärorika utomhusaktiviteter för alla åldrar.
Malena Borgström är evenemangsansvarig på Kiviks musteri och Simon Lundin är biolog samt guide på Naturum Stenshuvud. Musteriet och Naturum är två aktörer som gått samman kring ett pionjärprojekt initierat av Pollinera Sverige, som tar avstamp med Pollineringsveckan som äger rum med start i helgen.
Malena Borgström är evenemangsansvarig på Kiviks musteri och Simon Lundin är biolog samt guide på Naturum Stenshuvud. Musteriet och Naturum är två aktörer som gått samman kring ett pionjärprojekt initierat av Pollinera Sverige, som tar avstamp med Pollineringsveckan som äger rum med start i helgen.
Foto: Hannah Andersson

De är grannar med unika förutsättningar, livsmedelsföretaget och besöksmålet Kiviks musteri och Stenshuvuds nationalpark. Tillsammans lockar de flera hundra tusen besökare varje år.

Möjligheten att nå ut till många vill de ta vara på för att sprida kunskap om ett ämne som står högt upp på bådas agenda, nämligen att skapa gynnsamma förutsättningar för de så viktiga pollinatörerna.

Samarbetet mellan nationalparken och musteriet är inte nytt, men det är pionjärprojektet initierat av nätverket Pollinera Sverige. Projektet har som syfte att bevara närmiljöns artrikedom och mångfald med speciellt fokus på att skapa gynnsamma förhållanden för pollinatörerna - det vill säga bin, humlor och andra insekter.

Projektet består av tre delar: forskning, miljöfrämjande insatser och kunskapsspridning.

– Idén om ett gemensamt projekt föddes förra hösten och det växer hela tiden, berättar Simon Lundin, biolog och guide på Naturum Stenshuvud.

– Den här platsen är unik, med möjligheten att undersöka och lära sig av både den odlade och den vilda naturen, säger Malena Borgström, evenemangsansvarig på Kiviks musteri. Projektet är en långsiktig satsning och vi börjar med den så viktiga kunskapsspridningen.

– Det finns en stor okunskap om våra vilda bin. För de flesta är ett bi synonymt med honungsbiet som bor i en bikupa. Men det är inte de som är våra viktigaste pollinatörer, det är de vilda bina och humlorna, säger Simon och berättar att det finns 238 olika arter av vilda bin och 38 humlearter i Sverige.

3 bilder
I en av musteriets odlingar kommer en mångfaldsträdgård att växa fram. Arbetet att bereda marken har nyss påbörjats.
På nationalparkens Naturum satsas det under hela säsongen 2021 på kunskapsspridning om vilda bin och deras behov av föda och bostäder.
Det nya bihotellet kommer att invigas lördagen den 15 maj klockan 10.00.
I en av musteriets odlingar kommer en mångfaldsträdgård att växa fram. Arbetet att bereda marken har nyss påbörjats.
På nationalparkens Naturum satsas det under hela säsongen 2021 på kunskapsspridning om vilda bin och deras behov av föda och bostäder.

Att pollinatörerna är hotade känner de flesta till. En av orsakerna är brist på mat.

– När de första pollinatörerna vaknar tidigt på våren blommar sälgen och bjuder dem på deras första måltid, sedan avlöser vår- och sommarblommorna varandra som ett pärlband, säger Simon. För att den viktiga kedjan ska fungera krävs en mångfald av växter anpassade för vår svenska miljö. På relativt kort tid har produktionslandskapet gått från småskaligt till industriellt, vilket skapat problem.

Men det finns mycket vi kan göra för att hjälpa våra pollinatörer och ett av projektets mål är att inspirera såväl större aktörer som privatpersoner att dra sitt strå till stacken.

Ett konkret exempel är mångfaldsträdgården som kommer att växa fram i Kiviks musteris odlingar under våren och sommaren. Trädgården kommer att vara placerad i odlingen närmast musteributiken, på en solig plats, skyddad för vind och omringad av varierande växtlighet - precis som bina vill ha det.

– Här vill vi visa hur man med enkla medel kan bidra till en större mångfald i sin egen trädgård. Vi har precis påbörjat arbetet att bereda marken, berättar Malena som ser fram emot att se trädgården växa fram tillsammans med besökarna.

Redan nu kan besökarna ta en promenad bland de vackra, gamla äppelträden samtidigt som de lär sig om pollinatörerna och vad de behöver för att trivas. En utställning med 32 stora porträttbilder på olika pollinatörer, tagna av naturfotografen Lena Granefelt, visas nämligen i musteriets utomhusmiljö och till varje bild finns en faktatext.

Ett annat inspirationsprojekt som redan står klart, finns på ängen nedanför Naturum i Stenshuvuds nationalpark. Här har ett bihotell byggts och två sandblottor skapats.

– Vissa biarter vill bygga sina bon i håligheter i död ved medan andra gräver gångar i sanden för att bygga sina bon, berättar Simon.

Nationalparkens bostadskomplex kommer att invigas lördagen den 15 maj klockan 10.00, under Pollineringsveckan som blir startskottet för samarbetsprojektets publika del.

Under Pollineringsveckan, som äger rum den 15-23 maj, kommer Naturum, Kiviks musteri och Naturskolan, tillsammans med flera andra aktörer att bjuda in till roliga och lärorika utomhusaktiviteter för hela familjen.

– Liksom mångfalden är viktig för närmiljön anser vi att mångfalden av aktörer i projektet är viktigt för ett lyckat resultat, säger Malena.

Fler aktörer kommer även att involveras i projektets andra delar: forskning och miljöfrämjande insatser.

– Vi kommer under projektet även att skapa plats för forskning, testodlingar och andra insatser.

Programmet för Pollineringsveckan hittar du på sidan 11 i det här numret av ÖM och på Pollinera Sveriges webbplats.

Pollinera Sverige

Pollinera Sverige är ett nätverk för samarbete, kunskapsspridning och utveckling som startades 2017 av Anna Lind Lewin och Lotta Fabricius Kristiansen. Nätverket arbetar för att pollineringsfrågan ska få samma uppmärksamhet som klimatet, plast i haven och matsvinn.
”Vi ska bidra till att insatser som görs för att gynna pollinatörer blir synliga och lyfta frågan brett. Vi ska ta vara på de synergier som finns och öka samarbetet mellan olika aktörer.”
Projektet får stöd från Jordbruksverket genom det Nationella Honungsprogrammet.
Pollinera Sverige är initiativtagare till Pollineringsveckan som ägde rum första gången 2018.
Veckan har som syfte att väcka intresse för pollineringsfrågan.
Årets Pollineringsvecka äger rum 15–23 maj.
Källa: pollinerasverige.se