Ta del av våra användarvillkor

Med dataskyddsförordningen GDPR (General Data Protection Regulation) har vi uppdaterat våra användarvillkor så att det framgår vilka uppgifter vi samlar in från dig – och vad vi använder dem till. När du besöker våra webbplatser och appar samlar vi in uppgifter från dig för att förbättra din användarupplevelse. Det inkluderar även vilka annonser vi visar för dig.

Lugn och ro önskas av biblioteksbesökare

Mer än 500 simrishamnare har deltagit i en undersökning där de fått tycka till om biblioteket. De flesta önskade en och samma sak.

– Det visade sig att både yngre och äldre var väldigt samstämmiga i sina svar, säger bibliotekschef, Kristina Rosenberg. De absolut vanligaste svaren var att man ville ha lugn och ro, många mysiga sittplatser och bra studieplatser.

Bland de vanligaste önskemålen fanns även gröna växter, att det ska finnas mycket böcker och möjlighet att ta med eller köpa kaffe, samt en mysig plats att fika på. Att lokalen ska vara mer lättorienterad och tydlig framgick också av svaren, liksom önskemål om att biblioteket ska ha egna toaletter.

Biblioteket kommer satsa på att dela in lokalen i tydliga zoner. Med hjälp av ljuddämpande material hoppas man kunna hindra ljudet från att vandra för mycket, säger bibliotekschef, Kristin Rosenberg.
Biblioteket kommer satsa på att dela in lokalen i tydliga zoner. Med hjälp av ljuddämpande material hoppas man kunna hindra ljudet från att vandra för mycket, säger bibliotekschef, Kristin Rosenberg.

– Just tydligheten är något vi har tagit fasta på. Blir det tydligare var man läser, var man studerar eller arbetar och var man grupparbetar och pratar, minskar förhoppningsvis krockarna besökarna emellan, berättar Kristin Rosenberg.

Valfisken, lokalen som biblioteket huserar i, är uppskattad för sin rymd och ljus, men enligt Kristin Rosenberg har den åldrats mindre bra för dagens biblioteksanvändare.

– De stora glaspartierna och kala tegelväggarna förstärker alla ljud. Glada skratt från barnavdelningen eller från en workshop kan upplevas störande av dem som vill läsa och arbeta.

För att få bukt med problematiken i lokalen, som inte bara uppmärksammats av dess besökare utan även av bibliotekets medarbetare, har man under året gjort en rad undersökningar som riktat sig till barn och vuxna. Syftet har varit att komma fram till vad simrishamnsborna prioriterar högst med sitt bibliotek.

– Att de som aldrig går till biblioteket, eller att de som bara använder bokbussen, var med och delade med sig av sina åsikter var viktigt. Varför besöker man inte biblioteket? Vad är det man saknar? Vet man vad biblioteket erbjuder idag?

Påfallande många efterlyste lugn och ro och detta ska åstadkommas utan en ombyggnad, men biblioteket kommer satsa på att dela in lokalen i tydliga zoner. Med hjälp av ljuddämpande material hoppas man kunna hindra ljudet från att vandra för mycket.

– För att kunna förverkliga önskemålen som framkommit, kommer vi lägga de mer ljudliga aktiviteterna som workshops och småbarnsavdelning i ena änden av lokalen, och de tysta som läs- och studieplatser i den andra, förklarar Kristin Rosenberg. Däremellan ska det råda lugn. Med andra ord ska det bli tystare och tystare ju längre in i lokalen man kommer.

Ambitionen är att arbetet ska komma igång efter årsskiftet och förhoppningen är att färdigställa lokalen under den senare halvan av 2021. Biblioteket har ansökt om och beviljats statliga pengar, vilka finansierar större delen av arbetet.

"Det visade sig att både yngre och äldre var väldigt samstämmiga i sina svar."