1. Tjänsterarrow-down
  2. Annonseraarrow-down

Trygghet ämnet för ny turné till pensionärerna

Nu är det dags för en ny turné till pensionärsföreningarna i Tomelilla. Denna gång är temat trygghet och säkerhet.
Polisen i Tomelilla genomför i dagarna en turné till pensionärsföreningarna för att fånga upp hur äldre runt om i kommunen ser på trygghetsfrågor.
Foto: FREDRIK SANDBERG / TT

Tomelilla kommuns tf säkerhetssamordnare Helena Berlin kommer vara en av deltagarna tillsammans med Anna Hagenkötter, kommunpolis.

– Vi genomför just nu en rad aktiviteter kopplade till säkerhet och trygghet, säger Helena Berlin. Tillsammans med polisen genomförde vi i dagarna en trygghetsvandring i centrala Tomelilla. Turnén är en annan där vi kan fånga upp hur äldre runt om i kommunen ser på trygghetsfrågor.

– Det är en känsla som påverkas av en rad faktorer. Det kan vara faktiska händelser lokalt eller i omvärlden men också om jag upplever ensamhet, utsatthet eller liknande, menar Helena Berlin.

Tomelilla kommuns tf säkerhetssamordnare Helena Berlin kommer vara en av deltagarna tillsammans med Anna Hagenkötter, kommunpolis.

Hur vet man som äldre med hjälp av hemtjänsten att det är just hemtjänsten som ringer på dörren?

– När vi kommer ringer vi på, men vi väntar inte på att den äldre ska komma och öppna. Vi har på olika sätt tillträde till bostaden, berättar Camilla Andersson, omsorgschef. Vi uppmanar de äldre att inte öppna dörren för okända – är det vi kommer vi in.

Kommunens personal har arbetskläder och fordon där kommunens logotyp är synlig. Legitimation ska alla också ha, detta gäller såväl kommunens hemtjänst som den privata utförarens.

Vad kan kommunen göra för att stärka invånarnas känsla av trygghet?

– Vi kan arbeta med konkreta åtgärder kopplade till hur det offentliga rummet ser ut – belysning, klotter eller hur stråk utformas, berättar Helena Berlin. När det gäller brottsförebyggande, har vi en tät samverkan med polisen och andra myndigheter i olika gemensamma aktiviteter. I lokala Brå träffas olika delar av förvaltningen regelbundet med polis och räddningstjänst där vi hanterar både snabba åtgärder och sådana som kräver mer långsiktig planering.

Ett exempel på konkreta åtgärder är de trygghetsväktare som besöker Tomelilla vid tidpunkter när det bedöms finnas ett behov, exempelvis vid större helger.

– Vi ser att det verkar ha haft effekt och bidragit till färre incidenter och händelser, säger Leif Sandberg, kommunstyrelsens ordförande. De vanliga väktarinsatserna runt kommunens fastigheter, ser vi över och justerar löpande utifrån behov.

Helena Berlin poängterar att kommunen, polisen och andra myndigheter har sina tydliga ansvar, men att samhället består av alla.

– Det är lätt att blir rädd och otrygg av brott som inträffar - särskilt om de sker i ens närhet, säger Helena Berlin. Det är också lätt att känna sig maktlös. Men vi kan alla göra något för att skapa ett tryggare samhälle såsom ha goda relationer med grannar eller vara ett stöd för någon som behöver. Det mellanmänskliga ska vi inte underskatta för känslan av trygghet.

quote
Vi kan alla göra något för att skapa ett tryggare samhälle såsom ha goda relationer med grannar eller vara ett stöd för någon som behöver.